Text Size
poniedziałek, maj 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Warsztaty dotyczące „Strategii rozwoju gospodarczego PDOW”

Dnia 13 czerwca br. w godz. 10.00-14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbędą się warsztaty strategiczne w  związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. Warsztaty będą miały  na celu wypracowanie głównych kierunków działań, które zostaną zapisane w Strategii Rozwoju Gospodarczego PDOW. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz poszczególnych JST zaangażowanych w realizację projektu, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

   23 maja 2014r. w Przeworsku odbyła się konferencja wprowadzająca pt.: „Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia potencjał i możliwości rozwoju” do  projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Czytaj więcej...

Konferencja wprowadzająca pt. „Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia potencjał i możliwości rozwoju”

Dnia 23 maja 2014 r. o godzinie 12.00 w Przeworsku  odbędzie się konferencja wprowadzająca pt. „Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia potencjał i możliwości rozwoju” do projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. W spotkaniu weźmie udział 12 partnerów projektu tj. jednostek samorządu terytorialnego obejmujących Przeworsko – Dynowski Obszar Wsparcia, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz inne instytucje. W programie konferencji przewidziane jest omówienie głównych założeń realizacji projektu, poszczególnych działań i celów, wystąpienia prelegentów oraz panel dyskusyjny.

Podpisano umowę z realizatorem zadania

W dniu 9 maja 2014r. nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą- Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wyłonioną w przetargu nieograniczonym.  W ramach projektu pn. "Zintegrowany Rozwój Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wykonawca opracuje trzy dokumenty: „Analizę potencjału gospodarczego, turystycznego  i społecznego Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, „Strategię Rozwoju gospodarczego Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” oraz „Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.  Łączna wartość opracowań wyniesie 69 987,00 zł brutto. W oparciu o opracowanie dokumenty  zostanie zlecone wykonanie dokumentacji technicznej wybranych projektów, które zostaną uznane za najważniejsze z punktu widzenia całego obszaru wsparcia.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

W dniu 5 maja 2014 r. została podpisana umowa z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju na realizację projektu pn. "Zintegrowany Rozwój Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Liderem projektu jest Powiat Przeworski, natomiast Partnerami: Miasto Przeworsk, Miasto i Gmina Kańczuga, Miasto i Gmina  Sieniawa, Gmina Przeworsk, Gmina Tryńcza, Gmina Zarzecze, Gmina Jawornik Polski, Gmina Gać, Gmina Adamówka, Miasto Dynów, Gmina Dynów, Gmina Hyżne.

Czytaj więcej...

Zawarto umowę partnerską w ramach Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia!

13 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku miało miejsce  spotkanie, które dotyczyło  podpisania umowy partnerskiej oraz powołania Rady Partnerów jako organu wspierającego Powiat Przeworski (Lidera) w ramach przedsięwzięcia pt. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. W spotkaniu brało udział 12 Partnerów tj. jednostek samorządu terytorialnego obejmującego Przeworsko – Dynowski Obszar Wsparcia: Powiat Rzeszowski reprezentowali : Wójt Gminy Hyżne Krystyna Wojtyło, Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak i Wójt Gminy Dynów Adam Chrobak, a Powiat Przeworski:  Burmistrz Miasta Przeworska Maria Dubrawska – Lichtarska, Wójt Gminy Gać Grażyna Pieniążek, Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, Wójt Gminy Przeworsk Edward Pączka wraz z zastępcą Wawrzyńcem Wojtasem, Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, Wójt Gminy Jawornik Polski Stanisław Petynia, Wójt Gminy Adamówka Edward Jarmuziewicz, Zastępca Wójta Gminy Zarzecze Jan Telega.

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy partnerskiej

Podpisanie umowy partnerskiej w ramach projektu
„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”


Powiat Przeworski informuje że w czwartek 13 marca 2014 roku  o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (małej) Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbędzie się spotkanie dotyczące podpisania umowy partnerskiej oraz powołania Rady Partnerów jako organu wspierającego lidera projektu pt. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.
W spotkaniu będzie brało udział 12 partnerów projektu tj. jednostek samorządu terytorialnego obejmujących Przeworsko – Dynowski Obszar wsparcia oraz zostanie omówiony harmonogram realizacji projektu.

Powstanie przeworsko - dynowski obszar wsparcia

W czwartek 5 grudnia została rozstrzygnięta II edycja konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Powiat Przeworski uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 250 052,95 zł na realizacje projektu pt. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. W konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zostało złożonych 91 wniosków na łączną kwotę dotacji 156 272 506,17 zł. Budżet konkursu wynosił 30 milionów złotych. Środki na ten cel pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Strona 3 z 3

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów