Text Size
poniedziałek, maj 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Zakończyły się konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

W dniach od 20 sierpnia 2014 r. do 2 września 2014 r. na terenie wszystkich gmin wchodzących  w skład Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia odbyły się konsultacje społeczne projektu dokumentu pt. ”Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” opracowanego w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Studium komunikacyjne Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

  Od 10 września do 24 września br. prowadzone są konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Studium komunikacyjne Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.

W ramach konsultacji w dniu 23 września br. w godzinach od 9.00 do 10.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbędzie się spotkanie konsultacyjnez udziałem eksperta. Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych.

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się mieszkańców Powiatu Przeworskiego z treścią dokumentu oraz zebranie uwag co do jego treści.

Czytaj więcej...

Warsztaty w sprawie wstępnej listy projektów priorytetowych dla Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia

   Dnia 5 września br. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele samorządów wchodzących w skład PDOW. Warsztaty były prowadzone przez Wykonawcę Programu - Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner” z Cieszyna.             

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie warsztatowe poświęcone opracowaniu „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Zapraszamy przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z terenu Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia do udziału w spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się  5 września 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12:00. Przedmiotem spotkania będzie omówienie propozycji projektów zgłoszonych przez samorządy z terenu PDOW oraz próba wykreowania zintegrowanych, ponadlokalnych przedsięwzięć, w kontekście zapisów „Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. Spotkanie jest częścią  procesu opracowania  „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” w ramach  projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

Trwają konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Przeworskiego na spotkanie konsultacyjne z udziałem eksperta, które odbędzie się w dniu 5 września 2014 roku w godzinach od 9:00 do 10:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Przedmiotem konsultacji będzie projekt dokumentu pt.: „Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz  z Prognozą oddziaływania na środowisko opracowanego w ramach  projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Rozpoczęły się konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 20 sierpnia br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko opracowanego w ramach  projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się mieszkańców Powiatu Przeworskiego z treścią dokumentu oraz zebranie opinii i uwag.

Czytaj więcej...

Zakończyły się konsultacje społeczne dokumentu „Analizy potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

W dniach od 1 lipca 2014r. do 14 lipca 2014r. na terenie wszystkich gmin Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia odbyły się  konsultacje społeczne dokumentu „Analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowanego w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Podpisano umowę z wykonawcą Studium komunikacyjnego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia

   17 lipca 2014 roku została podpisana umowa z wykonawcą „Studium komunikacyjnego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. W przetargu nieograniczonym najkorzystniejszą ofertę złożyła Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego. Ze strony wykonawcy umowę podpisał Prezes Zarządu PARR S.A. Piotr Słaby, natomiast ze strony Powiatu Przeworskiego Starosta Zbigniew Kiszka oraz Wicestarosta Leszek Kisiel.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu „Analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

   Zapraszamy mieszkańców Powiatu Przeworskiego na konsultacje społeczne w dniu 8 lipca 2014 roku w godzinach 9:00 do 10:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Przedmiotem konsultacji będzie projekt dokumentu pt: „Analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowanego w ramach  projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Warsztaty strategiczne w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

W dniu 13 czerwca 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbyły się warsztaty strategiczne z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (Instytut Gospodarki) w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna opracowującą dokument planistyczny pt. „Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. Uczestnikami spotkania byli Lider projektu, przedstawiciele 12 jst zaangażowanych w realizację projektu, instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy.

Podczas spotkania dr Adam Tittinger przedstawił zakres jaki będzie zawierał opracowywany dokument oraz przeprowadził analizę słabych oraz mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla całego obszaru wsparcia.

Czytaj więcej...

Strona 2 z 3

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów