Text Size
poniedziałek, maj 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

2014.12.31 - Opracowanie dokumentacji technicznych dla przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana sieć tras rowerowych i pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

2014.12.31 - Opracowanie dokumentacji technicznych dla przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana sieć tras rowerowych i pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

<<czytaj więcej>>

2014.12.23 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsp

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

<<czytaj więcej>>

2014.12.19 - Opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. ,,Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic” w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. ,,Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic” w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

<<czytaj więcej>>

 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego - 24.10.2014

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego <<pobierz>>

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego - 20.10.2014

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego <<pobierz>>

2014.06.23 - Opracowanie studium komunikacyjnego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Opracowanie studium komunikacyjnego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

<<czytaj więcej>>

2014.05.07 - Usługa cateringowa konferencji w podziale na dwa zadania

Usługa cateringowa konferencji w podziale na dwa zadania:

zadanie: 1. usługa cateringowa konferencji wprowadzającej pt. ”Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia – potencjał i możliwości rozwoju”

zadanie: 2  usługa cateringowa konferencji podsumowującej projekt  pt. „Inwestujemy w przyszłość razem”

w  ramach projektu pt. "Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 <<czytaj więcej>>

2014.02.19 - Wykonanie opracowań, w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Wykonanie opracowań, w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 <<czytaj więcej>>

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów