Text Size
sobota, kwiecień 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pt. „Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowany w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dostępny pod adresem www.powiat.przeworsk.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE oraz na stronie internetowej projektu pod adresem http://zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Studium komunikacyjne Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pt. „Studium komunikacyjne Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia" opracowany w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dostępny pod adresem www.powiat.przeworsk.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE oraz na stronie internetowej projektu pod adresem http://zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko opracowany w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dostępny pod adresem www.powiat.przeworsk.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE oraz na stronie internetowej projektu pod adresem http://zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” w ramach projektu „Zintegrowany rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pt. „Analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowany w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dostępny pod adresem www.powiat.przeworsk.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE oraz na stronie internetowej projektu pod adresem http://zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu „Analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

   Zapraszamy mieszkańców Powiatu Przeworskiego na konsultacje społeczne w dniu 8 lipca 2014 roku w godzinach 9:00 do 10:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Przedmiotem konsultacji będzie projekt dokumentu pt: „Analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowanego w ramach  projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Gościmy

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów