Text Size
sobota, kwiecień 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Konferencja pt. ”Inwestujemy w przyszłość razem” podsumowująca projekt „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Dnia 26 sierpnia 2015 r. o godzinie 10.00 w Przeworsku odbędzie się konferencja „Inwestujemy w przyszłość razem” podsumowująca realizację projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

W programie konferencji przewidziane jest przedstawienie głównych celów  projektu, wytworzonych produktów oraz osiągniętych efektów wzajemnej współpracy partnerów Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia.

Od stycznia 2014 r. Powiat Przeworski aktywnie współpracował z dwunastoma gminami z terenu powiatu przeworskiego: Gminą Miejską Przeworsk, Miastem i Gminą Kańczuga, Miastem i Gminą Sieniawa, Gminą Przeworsk, Gminą Tryńcza, Gminą Gać, Gminą Zarzecze, Gminą Adamówka, Gminą Jawornik Polski oraz z terenu powiatu rzeszowskiego: Miastem Dynów, Gminą Dynów oraz Gminą Hyżne.

Efektem tego partnerstwa było opracowanie 4 dokumentów strategicznych dla rozwoju obszaru oraz 15 dokumentacji technicznych. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 373 755,33 zł, z tego kwota dotacji to 1 236 379,79 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych.

Gościmy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów