Text Size
środa, kwiecień 24, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 11 czerwca 2015 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Zgodnie z zawartym aneksem został przedłużony termin realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2015 roku. Jednocześnie w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji technicznych została zaktualizowana całkowita wartość projektu i wynosi obecnie 1 373 755,33 zł.

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów