Text Size
sobota, kwiecień 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Podpisano umowy z Wykonawcami dokumentacji technicznych dla zadania pn. „Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

podpisywanie umowy

W dniu 12 maja br.  podpisano umowy pomiędzy Powiatem Przeworskim a firmą FASYS MOSTYSp. z o.o. oraz konsorcjum firm TRADE-PORT i Wielobranżową Pracownią Projektów Kolejowych na opracowanie dokumentacji technicznych dla zadania pn. „Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”w podziale na trzy części  w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.

Konsorcjum firm TRADE-PORT oraz  Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych opracuje dokumentację techniczną dla części nr 1 Remont linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów w km 0+000 – 36+000 Przeworsk – Szklary Tunel oraz części nr 2 Remont linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów w km 36+000 – 46+192 Szklary Tunel – Dynów w/w zadania.

Natomiast, firma FASYS MOSTY opracuje dokumentację dla części nr 3 Remont obiektów inżynieryjnych Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów.

Łączna wartość opracowanych dokumentacji technicznych wyniesie 658 763,40 zł brutto. Termin zakończenia przedsięwzięcia zaplanowany jest na dzień 15 sierpnia 2015 roku.

Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów