Text Size
środa, kwiecień 24, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej dla linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk-Dynów rozstrzygnięty

W dniu 30 kwietnia br. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.

Przetarg został ogłoszony w podziale na 3 części:

Część nr 1 Remont linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów w km 0+000 – 36+000 Przeworsk – Szklary Tunel,

Część nr 2 Remont linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów w km 36+000 – 46+192 Szklary Tunel – Dynów,

Część nr 3 Remont obiektów inżynieryjnych Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów.

W części 1 oraz części 2 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firm: TRADE - PORT z Katowic oraz Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych z Bytomia. Natomiast, dokumentację techniczną dla części 3 wykona firma FASYS MOSTY z Wrocławia. 

Całkowita wartość zadania wynosi 658 763,40 zł brutto. Dokumentacja techniczna ma być wykonana do 15 sierpnia 2015 roku.

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów