Text Size
poniedziałek, maj 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Rozstrzygnięto przetargi na opracowanie dokumentacji technicznych w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Zakończyły się przetargi na opracowanie dokumentacji technicznych, które zostały  ogłoszone w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.

W przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu pn. ,,Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Rysy Architekci. Wykonawca opracuje dokumentacje techniczną dla Pałacu Lubomirskich oraz farmy fotowoltaicznej na terenie ogrodów Zespołu pałacowo-parkowego w  Przeworsku jak również dokumentację techniczną dla Zespołu pałacowo- parkowego w Zarzeczu.

Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu pn. „Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” został ogłoszony w podziale na 7 części, które dotyczyły linii kolejowej wraz z obiektami inżynieryjnymi oraz poszczególnymi budynkami stacyjnymi przy Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk-Dynów. Wykonawcą, który opracuje dokumentację techniczną budynku stacyjnego Przeworsk jest firma Argasiński Robert Projektowane Usługi Komputerowe ”Argas”.

Najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji technicznej budynku stacyjnego w Kańczudze oraz budynku Lokomotywowni i Hali Napraw Wagonów –Przeworsk a także budynku Lokomotywowni Dynów złożyła firma Architektura Budownictwo Sima Jerzy Lasoń.

Natomiast dokumentację techniczna dla budynku stacyjnego Jawornik Polski wykona WYG Consulting sp. z o.o.

Natomiast po rozstrzygnięciu przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu pn. „Zintegrowana sieć tras rowerowych i pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro projektowe Tadeusz Cioch z Przemyśla. Wykonawca opracuje dokumentacje techniczną w zakresie wyznaczenia i oznakowania nowych tras rowerowych i pieszych na terenie poszczególnych gmin wchodzących w skład Przeworsko-Dynowskiego  Obszaru Wsparcia oraz połączenie ich z już istniejącymi tak, aby stanowiły zintegrowaną sieć tras rowerowych i pieszych na terenie całego obszaru wraz z  naniesieniem lokalizacji poszczególnych elementów tras i małej architektury towarzyszącej  na mapy.

Na początku marca br. zostały podpisane umowy na opracowanie dokumentacji technicznych z Wykonawcami, którzy zostali wyłonieni w przetargach.

Wszystkie dokumentacje techniczne mają być gotowe do 15 czerwca 2015 roku.

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów