Text Size
poniedziałek, maj 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Konsultacje społeczne projektu „Programu Rozwoju Gospodarczego PDOW”

   2 października br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowanego w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Dzień zakończenia konsultacji ustala się na dzień 15 października 2014 roku.

Celem konsultacji jest zapoznanie społeczności lokalnej z dokumentem oraz zebranie opinii i uwag na jego temat.

W ramach konsultacji w dniu 10 października br. w godzinach od 9.30 do 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbędzie się spotkanie konsultacyjnez udziałem eksperta dotyczące projektu dokumentu. Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych.

Dokument do wglądu dostępny jest w wersji papierowej w pok. 422 (IV piętro) i elektronicznej na stronie internetowej: www.powiat.przeworsk.pl. oraz na stronie internetowej projektu pod adresem http://zrpdow.powiat.przeworsk.pl.

Uwagi i opinie do konsultowanego dokumentu można zgłaszać do dnia 15 października br. za pomocą formularza uwag zamieszczonego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przeworsku:  www.powiat.przeworsk.pl  w zakładce Organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej projektu pod adresem http://zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne. Wypełniony i podpisany formularz należy:

- dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, Kancelaria Ogólna pokój 419 (IV piętro);

- przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200  Przeworsk;

- przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- przekazać bezpośrednio podczas spotkania w sprawie konsultacji społecznych dokumentu.

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów