Text Size
poniedziałek, maj 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Zaproszenie na spotkanie warsztatowe poświęcone opracowaniu „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Zapraszamy przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z terenu Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia do udziału w spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się  5 września 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12:00. Przedmiotem spotkania będzie omówienie propozycji projektów zgłoszonych przez samorządy z terenu PDOW oraz próba wykreowania zintegrowanych, ponadlokalnych przedsięwzięć, w kontekście zapisów „Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. Spotkanie jest częścią  procesu opracowania  „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” w ramach  projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów