Text Size
poniedziałek, maj 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Podpisano umowę z wykonawcą Studium komunikacyjnego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia

   17 lipca 2014 roku została podpisana umowa z wykonawcą „Studium komunikacyjnego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. W przetargu nieograniczonym najkorzystniejszą ofertę złożyła Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego. Ze strony wykonawcy umowę podpisał Prezes Zarządu PARR S.A. Piotr Słaby, natomiast ze strony Powiatu Przeworskiego Starosta Zbigniew Kiszka oraz Wicestarosta Leszek Kisiel.

   Dokument ma na celu opracowanie koncepcji poprawnie działającego zrównoważonego systemu transportowego na wskazanym obszarze oraz dostosowanie systemu transportowego do dynamicznych przekształceń przestrzennych i demograficznych jak również zapewnienie jego bezpieczeństwa i efektywności.

   Studium komunikacyjne zawierało będzie diagnozę obecnego stan systemu transportowego na terenie wskazanego obszaru wraz z jego powiązaniami na tle województwa i kraju. W ramach analizy zostaną wskazane rozwiązania dotyczące układu komunikacyjnego (drogowego, kolejowego), które będą stanowić podstawę do jego rozwoju i modernizacji.

   „Studium komunikacyjne Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” powstaje w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych).

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów