Text Size
sobota, kwiecień 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Warsztaty dotyczące „Strategii rozwoju gospodarczego PDOW”

Dnia 13 czerwca br. w godz. 10.00-14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbędą się warsztaty strategiczne w  związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. Warsztaty będą miały  na celu wypracowanie głównych kierunków działań, które zostaną zapisane w Strategii Rozwoju Gospodarczego PDOW. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz poszczególnych JST zaangażowanych w realizację projektu, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców.

Opracowanie Strategii Rozwoju Gospodarczego PDOW jest realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Wykonawcą dokumentów strategicznych PDOW jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (Instytut Gospodarki) w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna.

Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów