Text Size
sobota, kwiecień 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

   23 maja 2014r. w Przeworsku odbyła się konferencja wprowadzająca pt.: „Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia potencjał i możliwości rozwoju” do  projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

   Gospodarzem konferencji z ramienia Powiatu Przeworskiego był Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka. W konferencji wzięli udział burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele z 12 partnerskich samorządów z terenu powiatu przeworskiego oraz rzeszowskiego a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji oraz przedsiębiorstw.

   Głównym celem projektu jest efektywne wykorzystanie Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia (PDOW) jako obszaru współpracy między jst w celu zwiększenia jego konkurencyjności, spójności   w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym.

   Podczas konferencji Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel przedstawił założenia projektu partnerskiego wraz z harmonogramem jego realizacji a także omówił dokumenty, które zostaną opracowane w ramach projektu.

   Dyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie Andrzej Sawicki wygłosił wykład pt. „Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego  podejścia terytorialnego do polityk publicznych”.

   W drugiej części konferencji dr Adam Tittinger, przedstawiciel Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa- wykonawcy trzech dokumentów planistycznych tj. „Analizy potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, „Strategii Rozwoju gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” oraz „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” omówił szczegółowo metodologię opracowania strategii i programu rozwoju w ramach projektu.

   Projekt, w którym uczestniczy 12 jednostek samorządu terytorialnego  pozwoli  na przygotowanie dokumentów planistycznych oraz projektowych pod nowy okres programowania 2014-2020, które uwzględniać będą problemy rozwojowe obszaru współpracy, potencjał gospodarczy, społeczny, krajobrazowy i kulturowy Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia.

Prezentacje do pobrania:

Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia

Prezentacja na konferencję - A. Sawicki

Prezentacja na konferencję - A. Tittinger

Wywiad z Panem Wicestarostą dr Leszkiem Kisielem w sprawie projektu pt. "Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia"

Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów