Text Size
sobota, kwiecień 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Konferencja wprowadzająca pt. „Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia potencjał i możliwości rozwoju”

Dnia 23 maja 2014 r. o godzinie 12.00 w Przeworsku  odbędzie się konferencja wprowadzająca pt. „Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia potencjał i możliwości rozwoju” do projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. W spotkaniu weźmie udział 12 partnerów projektu tj. jednostek samorządu terytorialnego obejmujących Przeworsko – Dynowski Obszar Wsparcia, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz inne instytucje. W programie konferencji przewidziane jest omówienie głównych założeń realizacji projektu, poszczególnych działań i celów, wystąpienia prelegentów oraz panel dyskusyjny.

Gościmy

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów