Text Size
sobota, kwiecień 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Podpisano umowę z realizatorem zadania

W dniu 9 maja 2014r. nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą- Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wyłonioną w przetargu nieograniczonym.  W ramach projektu pn. "Zintegrowany Rozwój Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wykonawca opracuje trzy dokumenty: „Analizę potencjału gospodarczego, turystycznego  i społecznego Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, „Strategię Rozwoju gospodarczego Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” oraz „Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.  Łączna wartość opracowań wyniesie 69 987,00 zł brutto. W oparciu o opracowanie dokumenty  zostanie zlecone wykonanie dokumentacji technicznej wybranych projektów, które zostaną uznane za najważniejsze z punktu widzenia całego obszaru wsparcia.

Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów