Text Size
sobota, kwiecień 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

W dniu 5 maja 2014 r. została podpisana umowa z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju na realizację projektu pn. "Zintegrowany Rozwój Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Liderem projektu jest Powiat Przeworski, natomiast Partnerami: Miasto Przeworsk, Miasto i Gmina Kańczuga, Miasto i Gmina  Sieniawa, Gmina Przeworsk, Gmina Tryńcza, Gmina Zarzecze, Gmina Jawornik Polski, Gmina Gać, Gmina Adamówka, Miasto Dynów, Gmina Dynów, Gmina Hyżne.

Celem projektu jest efektywne wykorzystanie Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia (PDOW) jako obszaru współpracy między jst w celu zwiększenia jego konkurencyjności, spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 388 947,72 zł. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 1 250 052,95 zł, co stanowi 90 % kosztów całkowitych projektu. Całkowity wkład j.s.t. to kwota 138 894,77 zł stanowiąca 10 % kosztów całkowitych projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2014-2015.

Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów