Text Size
sobota, kwiecień 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Podpisanie umowy partnerskiej

Podpisanie umowy partnerskiej w ramach projektu
„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”


Powiat Przeworski informuje że w czwartek 13 marca 2014 roku  o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (małej) Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbędzie się spotkanie dotyczące podpisania umowy partnerskiej oraz powołania Rady Partnerów jako organu wspierającego lidera projektu pt. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.
W spotkaniu będzie brało udział 12 partnerów projektu tj. jednostek samorządu terytorialnego obejmujących Przeworsko – Dynowski Obszar wsparcia oraz zostanie omówiony harmonogram realizacji projektu.

Gościmy

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów