Text Size
sobota, kwiecień 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Powstanie przeworsko - dynowski obszar wsparcia

W czwartek 5 grudnia została rozstrzygnięta II edycja konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Powiat Przeworski uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 250 052,95 zł na realizacje projektu pt. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. W konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zostało złożonych 91 wniosków na łączną kwotę dotacji 156 272 506,17 zł. Budżet konkursu wynosił 30 milionów złotych. Środki na ten cel pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wniosek złożony przez Powiat Przeworski w partnerstwie z innymi samorządami powiatu przeworskiego i powiatu rzeszowskiego zajął 3 miejsce na 16, które otrzymały wsparcie w ramach konkursu. Listy intencyjne o współpracy w ramach projektu podpisało 12 jednostek samorządu terytorialnego w tym: Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Przeworsk, Gmina Adamówka, Miasto i Gmina Sieniawa, Gmina Tryńcza, Gmina Zarzecze, Miasto i Gmina Kańczuga, Gmina Gać, Gmina Jawornik Polski, Gmina Hyżne, Gmina Miejska Dynów oraz Gmina Dynów.

Celem konkursu jest stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy JST w ramach obszarów funkcjonalnych miast. Zakres rzeczowy realizacji projektu obejmuje przeprowadzenie analizy potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego przeworsko-dynowskiego obszaru wsparcia,opracowania zintegrowanej strategii jego rozwoju gospodarczego, programu rozwoju obszaru oraz studium komunikacyjnego jak również dokumentów technicznych do realizacji określonych w dokumentach strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, dotyczących rozwoju gospodarczego przeworsko-dynowskiego obszaru wsparcia. Całkowita wartość projektu to 1 388 947,72 zł.

Realizacja projektu obejmuje lata 2014-2015.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie dostępna jest pod adresem:

http://www.popt.gov.pl/Wiadomosci/Documents/Lista_wnioskow_po_ocenie_merytorycznej_9_12_2013.pdf

Gościmy

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów