Text Size
poniedziałek, maj 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Zakończenie realizacji projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

zr pdow

W dniu 26 sierpnia 2015r. w Przeworsku odbyła się konferencja „Inwestujemy w przyszłość razem” podsumowująca projekt pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 373 755,33 zł, z tego kwota dotacji to 1 236 379,79 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych.

Czytaj więcej...

Konferencja pt. ”Inwestujemy w przyszłość razem” podsumowująca projekt „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Dnia 26 sierpnia 2015 r. o godzinie 10.00 w Przeworsku odbędzie się konferencja „Inwestujemy w przyszłość razem” podsumowująca realizację projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Czytaj więcej...

Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 11 czerwca 2015 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Zgodnie z zawartym aneksem został przedłużony termin realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2015 roku. Jednocześnie w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji technicznych została zaktualizowana całkowita wartość projektu i wynosi obecnie 1 373 755,33 zł.

Podpisano umowy z Wykonawcami dokumentacji technicznych dla zadania pn. „Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

podpisywanie umowy

W dniu 12 maja br.  podpisano umowy pomiędzy Powiatem Przeworskim a firmą FASYS MOSTYSp. z o.o. oraz konsorcjum firm TRADE-PORT i Wielobranżową Pracownią Projektów Kolejowych na opracowanie dokumentacji technicznych dla zadania pn. „Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”w podziale na trzy części  w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.

Czytaj więcej...

Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej dla linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk-Dynów rozstrzygnięty

W dniu 30 kwietnia br. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.

Przetarg został ogłoszony w podziale na 3 części:

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięto przetargi na opracowanie dokumentacji technicznych w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Zakończyły się przetargi na opracowanie dokumentacji technicznych, które zostały  ogłoszone w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.

W przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu pn. ,,Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Rysy Architekci. Wykonawca opracuje dokumentacje techniczną dla Pałacu Lubomirskich oraz farmy fotowoltaicznej na terenie ogrodów Zespołu pałacowo-parkowego w  Przeworsku jak również dokumentację techniczną dla Zespołu pałacowo- parkowego w Zarzeczu.

Czytaj więcej...

Postępy w realizacji projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Zakończono kolejny etap prac w ramach projektu pt. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, który obejmował opracowanie czterech dokumentów planistycznych.

W ramach dokumentów planistycznych opracowano:

Czytaj więcej...

Zakończyły się konsultacje społeczne „Studium komunikacyjnego PDOW”

   W dniach od 10 września do 24 września br.  na terenie wszystkich gmin wchodzących  w skład Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia odbyły się konsultacje społeczne projektu dokumentu „Studium komunikacyjnego  Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowanego w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko” do projektu „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

   Zarząd Powiatu Przeworskiego informuje, iż w dniach od 17 do 30 października 2014 r. trwają konsultacje społeczne „Prognozy oddziaływania na środowisko”  do projektu dokumentu „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne projektu „Programu Rozwoju Gospodarczego PDOW”

   2 października br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowanego w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Dzień zakończenia konsultacji ustala się na dzień 15 października 2014 roku.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 3

Gościmy

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów